EMMEN – De gemeente Emmen wil volop werk maken van zonne-energie. Na grootschalige plannen voor het realiseren van zonneparken op het Rundedal en op het bedrijventerrein Oranjepoort wil ook Rijkswaterstaat mogelijk grootschalig zonnepanelen aan de A37 gaan plaatsen. De zonnepanelen zullen over het gehele traject van Zwartemeer tot Hoogeveen moeten worden geplaatst. Het totale traject is 43 kilometer en de zonnepanelen zullen gaan fungeren als geluidswal. Emmen staat in de top 10 van Nederlandse gemeenten met het aantal zonnepanelen.

De plannen van Rijkswaterstaat kunnen de gemeentelijke ambitie op het gebied van zonne-energie volgens Wakker Emmen goed versterken. De fractie van Wakker Emmen gaat tijdens de eerste volgende commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over de plannen.

Wakker Emmen vindt dat de gemeente het plan zou moeten omarmen. Raadslid Henk Linnemann: “We hebben als gemeente een doelstelling om energieneutraal te worden.  Een aanzienlijk deel van de A37 ligt in de gemeente Emmen en dat biedt kansen. Wakker Emmen wil graag dat het college in gesprek gaat met RWS om dit plan verder uit te werken. Het plan moet leiden tot verduurzaming en wij willen dat ook onderzocht gaat worden welke mogelijkheid er voor burgers en bedrijven zijn om bijvoorbeeld te participeren. Er moeten gesprekken met de omgeving gaan plaatsvinden. Het Rijk laat tot op heden niet zien goed bewoners te betrekken en wij willen dat het college goed de belangen van onze inwoners en bedrijven naar voren brengt.” Aldus raadslid Henk Linnemann.