Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering van 25 september het college verzocht de verkeerssituatie in het centrum van Schoonebeek te verbeteren. In december 2013 heeft Wakker Emmen er al op gehamerd om maatregelen te nemen voor veiligere oversteekplaatsen van de Europaweg in het centrum van Schoonebeek.

Raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen: “Het gaat hier om de verkeersveiligheid van onze inwoners. Wij hebben vraagtekens of het college wel voldoende actie heeft ondernomen en de gang van zaken duurt ons veel te lang. In het gemeentelijk verkeersplan staat de oversteek zelfs benoemd als een hachelijke oversteekplaats’’.

Dorpsbelangen Schoonebeek onderzoekt of een installatie kan worden aangeschaft die automobilisten erop attent maakt dat zij een oversteekplaats voor voetgangers naderen. Elders zijn hier positieve resultaten mee bereikt. Om de snelheden op andere plekken in het dorp naar beneden te krijgen kijkt Dorpsbelangen ook of er een verplaatsbare installatie gekocht kan worden waarmee weggebruikers worden gewaarschuwd als ze te hard rijden. Het Schoonebeker raadslid Pascal Schrik wil dat de gemeente meebetaalt. “De verantwoordelijk wethouder heeft in de raadsvergadering op onze vragen aangegeven bereid te zijn om Dorpsbelangen financieel tegemoet te komen voor de aanschaf van de installaties en dat vinden wij een goede zaak”.

Overige werkzaamheden Europaweg
Eind 2014 wordt begonnen met de herinrichting van het oostelijke gedeelte van de Europaweg (oostelijke Komgrens tot de Norbruislaan) Hierin wordt o.a. de oversteekplaats ter hoogte van sporthal De Kampen opnieuw ingericht. Op langere termijn wordt gewerkt aan een totale herinrichting van het centrum waarbij ook de oversteekplaatsen in het centrum worden meegenomen.