EMMEN – Op donderdag 27 juni 2024 behandelde de gemeenteraad de kadernota 2025. Daarin worden de lijnen uitgezet voor het komende jaar. In de kadernota stond het voornemen om het legen van de grijze container te verschuiven naar driewekelijks. Voor Wakker Emmen een brug te ver.

Dat voornemen zou betekenen dat inwoners soms lang met hun afval zitten. Met de invoering van diftar werd een ander ophaalplan gemaakt door AREA, ook om de inwoners te stimuleren hun afval goed te scheiden. Met het voornemen om de mogelijkheid van het tweewekelijks aanbieden van de grijze container te vervangen door driewekelijks, vond Wakker Emmen dat het serviceniveau naar de inwoners zou verslechteren.

Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: ” Het draagvlak voor diftar in de samenleving zit hem ook in een acceptabel niveau van het legen van de container. Voor veel gezinnen is het al een uitdaging. Laten we wat meer rekening houden met gevoelens van inwoners.”

Wakker Emmen diende een amendement in om het ophalen van de grijze container te laten zoals het nu is. Het amendent werd mede ingediend door de PvdA en SP en daarnaast stemden D66 en Hart voor Emmen voor. Hierdoor moet het college met een nieuw voorstel komen waarin het tweewekelijks ledigen van de grijze container behouden blijft. Wakker Emmen is blij dat dit voor de inwoners kon worden gedaan.