De situatie Langestraat en de Eemslandweg zorgt voor overlast van buurtbewoners door het aanliggende bedrijf aan de Energiestraat in Klazienaveen.Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren een aantal malen de situatie besproken en bekeken. We hebben hierover ook al eens artikel 38 vragen gesteld, maar de activiteiten schijnen allemaal te passen binnen het bestemmingsplan uit 1988 en de daaruit voortvloeiende vergunningen. De situatie van circa 50 gezinnen is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Meer en meer geluidsoverlast, meer en meer stofoverlast en meer en meer ergernis en frustratie over hetgeen wat gebeurd in de achtertuin van circa 50 gezinnen. Dit resulteert in een vermindering van het woon- en leefgenot van onze burgers. Wakker Emmen vindt de situatie niet gewenst en wil deze situatie verbeteren. Kern van het probleem is dat het gevestigde bedrijf, activiteiten uitvoert in milieucategorie 3 en 4. Deze activiteiten kunnen worden bestempeld als middel tot zware industrie. Dergelijke vormen van industrie behoren thuis op een industrieterrein en niet op 50 tot 100 meter afstand van woningen.

Daarnaast vinden wij een aantal zaken opmerkelijk:

  1.  In de structuurvisie werklocaties van de gemeente Emmen wordt het gebied aangemerkt voor woon- werklocaties en maatwerk waar nodig. Woon-werklocaties bevatten lichtere vormen van bedrijfsactiviteiten. De huidige voorzetting van de activiteiten van het bedrijf Wittendorp staan haaks op de structuurvisie. In het bestemmingsplan omschrijft het college de bestaande activiteiten van en rondom Transportbedrijf Louis Wittendorp Klazienaveen BV als activiteiten die op basis van de huidige inzichten vallen in milieucategorie 4.1 of hoger. Dit wordt specifiek geregeld door de bestaande activiteiten toe te staan. Eigenlijk vinden we het niet wenselijk maar we nemen het verleden mee in deze actualisatie. Hierdoor kan het bedrijf zijn activiteiten in milieucategorie 4 blijven voorzetten en wordt het woongenot verder aangetast van de omwonenden. Indien we het niet gewenst vinden moeten we het bestemmingsplan aanpassen. Wakker Emmen vindt dan ook dat het bestemmingsplan op dit punt moet worden aangepast.
  2. Zowel rondom de Norit (voor industrieterrein “Purit”) als rondom Rademakers Gieterij BV is een 50 dB(A)-contour als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld. Wakker Emmen is verbaasd dat deze contour niet is opgenomen voor het bedrijf Wittendorp, want het regent hier klachten over o.a. geluidsoverlast.
  3.  In de Staat van inrichtingen Klazienaveen die als bijlage is gevoegd bij het Ontwerp bestemmingsplan Klazienaveen kunnen wij geen enkel bedrijf vinden dat boven milieucategorie 3.2 uitkomt. Het bedrijf Wittendorp ontplooit activiteiten die vallen onder de categorie 4.1 en hoger. Het is dan van belang om voldoende afstand te hebben tot woningbouw om overlast te beperken. De VNG heeft hier normen voor. Volgens de VNG normen dient er bij activiteiten in categorie 4 een afstand te zijn van 200 tot 300 meter tot woningen. Uit de publicatie van de VNG blijkt dat bij categorie 3 bedrijven een afstand van 50 tot 100 meter dient te zijn.Het college vat het betreffende gebied in Klazienaveen op als een gemengd gebied waar een richtafstand van 30 meter en 50 meter geldt i.p.v. de normale 50 tot 100 meter. In een gemengd gebied behoren geen activiteiten zwaarden dan 4.1.

Wakker Emmen vindt het zeer vreemd dat deze vorm van maatwerk wordt gezocht. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf in categorie 3 en 4 slechts een afstand van 30 tot 50 meter heeft en overlast veroorzaakt bij circa 50 gezinnen. Een afstand van 200 tot 300 meter zou moeten worden gehanteerd bij activiteiten hoger dan milieucategorie 4.1. We spreken hier van middelzware industrie op 50 meter in de achtertuin van gezinnen.

Terug naar: Nieuws / Klazienaveen