De problematiek met veilige Landers blijft een groot probleem in Nieuw-Weerdinge. Wakker Emmen raadslid Mark Woltman heeft al diverse malen aandacht gevraagd voor de problemen, maar helaas zijn ze ondanks verschillende pogingen nog niet opgelost. Dit was reden voor fractievoorzitter Leo Hoogenberg om tijdens de begrotingsvergadering een motie in te dienen om aan te dringen bij het Rijk voor meer politie en/of marechaussee.
De afgelopen maanden is staatssecretaris Van der Burg meermaals langs geweest in het dorp en Ter Apel, maar ook deze bezoeken en de daaruit vloeiende maatregelen hebben nauwelijks of geen effect gehad. De gemeenteraad van Westerwolde heeft hierdoor zelfs al gedreigd met een rechtszaak. Wakker Emmen is ook van mening dat de inwoners van Nieuw-Weerdinge lang genoeg hebben gewacht op een oplossing van deze problematiek. De huidige middelen waar de Burgemeester en dus de gemeente over beschikt blijken onvoldoende.
Wakker Emmen vraagt daarom de burgemeester, middels een motie, aan te dringen om het Rijk te dwingen om voor meer politie en/of marechaussee inzet in het Nieuw-Weerdinge te zorgen. Met meer blauw op straat kan er nu eenmaal eerder ingegrepen worden bij overlast van veilige Landers. Deze motie wordt mede ingediend door PvdA, VVD, PVV, SP en 50Plus.