Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen actie onderneemt tegen het zwerfvuil bij ondergrondse containers. Aanleiding hiervoor zijn de klachten van inwoners uit de wijk Angelslo over rondslingerend afval bij de nieuwe ondergrondse containers aan de Torflang en Leemkoelen. Bij flats en appartementen in de gemeente Emmen zijn sinds dit jaar 250 nieuwe ondergrondse containers geplaatst voor het verzamelen van restafval. Deze vervangen de grote bovengrondse containers. Flatbewoners hebben een milieupas ontvangen waarmee ze de ondergrondse containers kunnen openen. Raadslid Eddy de Vries: “Door het verwijderen van de bovengrondse containers zou het straatbeeld aanzienlijk moeten verbeteren. We zien op dit moment dat er illegaal afval wordt gedumpt bij deze containers en dat moet worden aangepakt. Het is een doorn in het oog voor veel mensen en het vormt een broedplaats voor ongedierte. Wakker Emmen wil een oplossing voor het illegaal dumpen van afval.” Wakker Emmen vraagt het college van B&W om te komen tot een oplossing voor dit probleem. Volgens de partij speelt dit probleem op diverse plaatsen in de gemeente Emmen. De Vries: ” Het moddert te lang door, er moet nu actie ondernomen worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van camera’s, extra containers of eerder laten legen door Area. Het gebruik van de milieupas is gratis, maar ook dat is voor sommige flatbewoners onduidelijk. Ze zijn bang dat er betaald moet worden voor het deponeren van afval in de nieuwe containers. Een duidelijke communicatie vanuit de gemeente en Area is wenselijk”.