Commissielid Harrie Kroeze heeft aan de wethouder gevraagd om de gewijzigde voorrangssituatie op de kruising Oosterveldsestraat/Bargerweg te bekijken.

Harrie Kroeze: ‘’De Oosterveldsestraat in Bargeroosterveld heeft een geweldige opknapbeurt ondergaan. Inclusief de fietspaden ziet het er nu geweldig uit. Onze complimenten hiervoor. Men heeft van de kruising Bargerweg/Oosterveldsestraat een gelijkwaardige kruising gemaakt en men dacht op deze manier het te hard rijden te kunnen beperken. Maar in korte tijd hebben zich meerdere ongelukken voorgedaan en de snelheid is niet verminderd.
Daarom hebben wij de wethouder verzocht maatregelen te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid’’. 

De wethouder heeft aangegeven te bekijken of er tijdelijk waarschuwingsborden kunnen worden geplaatst die aangeven dat de voorrangssituatie is gewijzigd. Daarnaast voert de wethouder nog gesprekken met de erkende overleg partners om te bezien of er extra aanpassing nodig zijn.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer