Bedrijven en particulieren worden gestimuleerd, ook door de gemeente Emmen, tot het besparen van energie of het zelf opwekken van energie. Bij dat opwekken van energie gaat het bij particulieren veelal om het plaatsen van zonnepanelen. En daar ondervinden particulieren niet altijd een bereidwillige gemeente Emmen op hun weg. 

Raadslid Henk Bos: “Er bereiken ons berichten dat bijvoorbeeld het verplaatsen van een dakkapel, om op de meeste zonnige kant zonnepanelen te kunnen plaatsen, niet mogelijk is vanwege welstandseisen. Ook de wens om bij nieuwbouw de dakhelling zo optimaal mogelijk richting de zon te plaatsen geeft met enige regelmaat weerstand bij de gemeente Emmen.

Wakker Emmen vraagt aan het college of dit niet anders kan. Juist het meedenken, en meewerken, van de gemeente met (redelijke) initiatieven voor energiebesparing is een must om aan de doelstelling in 2030 te kunnen voldoen”.

Reactie College:
Het is altijd een afweging tussen verschillende aspecten. Dit kan wel eens tegenstrijdig zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Het college gaat toetsen of de ruimtelijke regels in relatie tot de energietransitie nog actueel zijn en daar waar mogelijk versoepeld kunnen worden.