De fractie van Wakker Emmen vindt het onverstandig om de rotonde ter hoogte van de N391 bij Pottendijk op te heffen. Dit besluit staat in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Wakker Emmen wil de rotonde behouden en zal tijdens de behandeling van het gemeentelijk plan een wijzigingsvoorstel indienen.  Het opheffen van de rotonde betekent grote problemen voor de omliggende dorpen Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum en Weerdinge. 

Volgens Wakker Emmen kleven er veel nadelen aan het opheffen van de rotonde ter hoogte van Pottendijk. Fractievoorzitter René van der Weide: “De verkeersdruk op Weerdinge en Nieuw-Weerdinge zal flink toenemen. Het betekent een toename van 1000 voertuigen per dag en de tijdswinst door het opheffen van de rotonde zal slechts 2 minuten zijn. Tevens verwachten wij grote problemen doordat de belangrijkste ontsluitingsweg van Pottendijk zal worden opgeheven. Dit gaat grote hinder veroorzaken en een forse toename van sluipverkeer in Roswinkel en Emmer-Erfscheidenveen. Daarnaast wordt het landbouwverkeer ook nog eens gedwongen door deze dorpen te rijden. Veel te veel nadelen voor 2 minuten tijdswinst.”
Gezien het grote aantal nadelen wil Wakker Emmen dat de rotonde ter hoogte van Pottendijk op de N391 intact blijft. Naast het opheffen van de Rotonde wil de gemeente ook de Ermerweg vanaf de Rondweg afsluiten. Wakker Emmen plaatst hier ook vraagtekens bij.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer