Op de raadsvergadering van 24 mei dit jaar heeft ons raadslid Pascal Schrik vragen gesteld aan het college over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de tariefdifferentiatie bij de maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning. Lees hieronder zijn vragen terug:

Voorzitter,

Vorige week heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over de tariefdiffererentiatie bij maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning in de vorm van een PGB van een inwoner.

De Centrale Raad van Beroep concludeert dat het college niet bevoegd is om nadere regels rondom deze tariefdifferentiatie vast te stellen. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kortom de grondslag waarop de PGB van deze inwoner is gebaseerd in onjuist geweest.

De Raad van Beroep draagt het college van B&W op om in het specifieke geval een nieuwe uitspraak te doen.

Voorzitter,

Wij willen graag van het college horen hoe zij om gaan met de gedane uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Tot zover.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken