De fractie van Wakker Emmen heeft naar aanleiding van de lange wachttijden bij de GGZ vragen aan het college gesteld.

Raadslid Karien Velzing: “Drenten moeten gemiddeld veel langer wachten op behandelingen van psychische stoornissen dan in de rest van Nederland. Dit is voor onze fractie onacceptabel”.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schreef enkele weken geleden nog in een brief aan de Tweede Kamer dat ‘lange wachttijden vaak een symptoom zijn van gebrekkige samenwerking, met name tussen de GGZ en huisartsen’.

Wakker Emmen heeft het college gevraagd hoe de samenwerking in Emmen geregeld is? Verantwoordelijk wethouder Robert Kleine beantwoordde de vragen. Hij gaf aan dat de gemeente op de hoogte is van de wachttijden en de verschillen daarin.

De wethouder is het met Wakker Emmen eens dat het onacceptabel is dat Drenten langer moeten wachten op behandelingen van psychische stoornissen dan in de rest van Nederland. Dit is mede een gevolg van de wijze waarop GGZ zorg in Nederland is ingericht en naar de rol van zorgverzekeraars daarbij. De gemeente heeft hier helaas geen directe invloed op.

Betreffende de vraag hoe de samenwerking in Emmen geregeld is liet wethouder Kleine weten dat daar volop wordt ingezet. Als voorbeeld noemde de wethouder de pilot ‘Optimaal leven in Angelslo’, waarbij intensief wordt samengewerkt tussen GGZ Drenthe, zorginstellingen, huisartsen, verzekeraars en gemeente met mooie resultaten als gevolg.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken