Het is de fractie van Wakker Emmen opgevallen dat er bij Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht geen carpoolvoorziening is en er noodgedwongen gebruik wordt gemaakt van het parkeerterrein van de PRAXIS. Dit zorgt met grote regelmaat voor overbelasting van die parkeergelegenheid. Daarom hebben wij de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1)     Is de wethouder op de hoogte van het feit dat er langs de A37 t.h.v. afrit 6 Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht geen carpoolvoorziening is?
2)     Heeft de wethouder, met het oog op de toekomstige verdubbeling van de weg Emmen/Klazienaveen, rekening gehouden met de aanleg van een carpoolvoorziening nabij Klazienaveen? Zo ja, waar komt de carpoolplaats en is deze meegenomen in de plannen en de begroting?
3)     Zo nee, waarom niet, en welke mogelijkheden ziet de wethouder om een carpoolplaats voor Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht in te passen, rekening houdend met de verdubbeling van de weg Emmen/Klazienaveen?

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer