EMMEN – Wakker Emmen heeft de motie van Tweede Kamerlid Smaling gelezen, welke onlangs met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer.

Energiewoordvoerder Henk Linnemann zal hierover vragen stellen in de eerstvolgende raadsvergadering.

‘De strekking van de aangenomen motie is dat de regering wordt verzocht alternatieven zoals zonnepanelen volwaardig mee te wegen in de verdere besluitvorming rond duurzame investeringen die een grote impact op landschap en omwonenden hebben. We willen uiteraard weten wat deze motie betekent voor het lopende proces in Emmen. Mocht dit betekenen dat we ook in Emmen windmolens mogen vervangen door bijvoorbeeld zonne-akkers, dan zal Wakker Emmen hier een groot voorstander van zijn.’