Tijdens de commissievergadering in september heeft Wakker Emmen vragen gesteld over het per 1 september minder legen van de grijze container. Dat dit onderwerp erg leeft blijkt wel uit de massaal ondertekende petitie en de vele reacties die overal te horen waren. 

Een groot deel van de inwoners van onze gemeente is, zoals ze aangeven, niet direct tegen een andere manier van afvalinzameling maar is wel verontwaardigd over de gebrekkige communicatie over de aanstaande veranderingen. Over het niet voldoende communiceren heeft de wethouder al in de pers aangegeven dat dit beter had gemoeten. Een eerlijke reactie maar wel te laat. Laten we hopen dat hiervan geleerd is voor een volgende keer.

Raadslid Gunnar Jens Bijlsma: “Er zijn gezinnen die zich ernstig zorgen maken over wat ze nu met hun afval moeten gaan doen omdat ze met twee wekelijks legen eigenlijk al niet uitkomen. Het gaat hier dan om grote gezinnen en bijvoorbeeld gezinnen waar veel luiers worden gebruikt. Voor dit soort situaties heeft Wakker Emmen de aandacht gevraagd’’. De wethouder heeft toegezegd dat wanneer gezinnen het echt niet redden dat er dan de mogelijkheid gaat komen om een extra grijze container aan te vragen. Verder is Wakker Emmen tevreden met de toezegging van de wethouder dat als blijkt dat het besluit tot het minder legen van de grijze container niet werkt dat hij dan bereid is de beslissing opnieuw te bezien.

Op korte termijn zal er een nieuw kaderplan afval door de gemeente Emmen moeten worden vastgesteld. Wakker Emmen heeft de oproep gedaan om op dat moment over alle aspecten van de afvalinzameling in discussie te gaan. Tijdens deze besprekingen moet duidelijk worden welke richting de afvalinzameling voor onze gemeente in de toekomst op zal gaan. Behalve de milieuaspecten moet hierbij ook het gemak voor onze inwoners en zo laag mogelijke kosten centraal staan.