Bij de raadsvergadering van donderdag 30 juni 2022, gaat Wakker Emmen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de recente brand bij een verwerkingsbedrijf in Nieuw-Dordrecht en de zorgen van en risico’s voor omwonenden.
De fractie stelde al eerder schriftelijke vragen over dit onderwerp, maar vraagt er bij het vragenhalfuur wederom aandacht voor.