Tijdens de tweedaagse behandeling van de begroting 2024 heeft fractievoorzitter Leo Hoogenberg een amendement ingediend om geld vrij te maken voor knelpunten in het openbaar gebied. Wakker Emmen maakt zich zorgen over het wegenonderhoud en het groenonderhoud. Ondanks dat er al bijna 40 miljoen extra voor wordt uitgetrokken zorgt dit niet tot het gewenste kwaliteitsniveau.
Volgens Wakker Emmen wordt met de huidige investering in wegen slechts de ondergrens bereikt en dat kan beter. Daarom stelde Hoogenberg tijdens de begroting voor om voor de jaren 2024 en 2025 een knelpuntenfonds in te richten en daar jaarlijks een bedrag van 500.000 te storten om het onderhoud een extra impuls te geven. Het amendement werd mede ingediend door de PvdA en de VVD.