Deze week heeft de gezamenlijke raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie en Samenleving gesproken over de onafhankelijke ombudsfunctionaris voor het sociaal domein die mede door Wakker Emmen tot stand is gekomen. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen betreffende het onderwerp:

Voorzitter,

In het WMO- beleid vanaf 2014 zitten veel nieuwe taken voor de gemeente. De implementatie en uitvoering van deze nieuwe taken is een zoektocht naar de beste weg. Helaas hoort vallen en opstaan erbij. Het gaat nu eenmaal niet in één keer goed, maar we hebben de juiste intentie: iedereen moet de zorg kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft.

Om de belangen te behartigen van onze inwoners hebben wij in het najaar van 2014 samen met CDA en PVDA een motie ingediend voor een onafhankelijke ombudsfunctionaris, waar inwoners/cliënten in een conflictsituatie en/of klacht kunnen rekenen op professionele en onafhankelijke ondersteuning/hulp.
Goed voorbeeld doet volgen blijkt, we zien dat er in andere gemeentes ook een ombudsman/functionaris is of wordt aan gesteld.
Het dient nog een ander doel, het zou een signalerende functie moeten hebben richting raad en gemeente om snel en efficiënt te kunnen monitoren. Daarom verzoeken wij de wethouder om ons als raad adequater in te lichten betreffende de rapportages van de ombudsfunctionaris. Wij kregen immers pas inzage in de rapportages januari 2016 van de twee rapportages, augustus en oktober 2015?

Wat betreft de inhoud van de rapportages en aanbevelingen van de onafhankelijke ombudsfunctionaris, dat herkennen en erkennen wij! Het ondersteunt de signalen die wij krijgen van onze inwoners/cliënten, adviesraden en  zorgorganisaties. Wij hebben deze signalen het afgelopen jaar meerdere keren  besproken met de ambtenaren en wij hebben hierin ook de raad meegenomen, denk hierbij aan onze bijdrages betreffende de voorlichting en communicatie en wijze van inkoop met de daar bij behorende nadelen (geen tot weinig: keuze vrijheid, zorg op maat voor de client en de gemeente heeft weinig tot geen zicht op de uitvoering  van de zorgaanbieders enz.)
Onze vraag is, wat heeft de gemeente gedaan met deze signalen en aanbevelingen? Wanneer komt de gemeente met een concreet stappenplan om significant vooruitgang te gaan boeken?

Samenvattend, Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er een onafhankelijke ombudsfunctionaris is en blijft om genoemde redenen.
Aandachtpunt, wij merken dat de inwoners van de gemeente Emmen nog niet voldoende op de hoogte zijn van de ombudsfunctionaris en haar werkzaamheden, wij zouden graag zien dat er meer bekendheid aan wordt gegeven, zowel door de gemeente als door de ombudsfunctionaris . Ze zou ook meer benaderbaar/zichtbaar moeten zijn, daar is een spreekuur in onze  gemeente een goede aanvulling op.

Tot zover, voorzitter.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken