Wakker Emmen is verheugd dat de gemeente Emmen een vergunning heeft verleend voor de ontwikkeling van het zonnepark Oranjepoort ter grootte van 37 hectare. Dit zijn ongeveer 74 voetbalvelden. De zonneakker is gelegen tussen de industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37. De zonneakker bestaat uit ruim 110.000 panelen en met deze realisatie kunnen jaarlijks bijna 8.500 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien en wordt jaarlijks 15.000 ton CO2 minder in de atmosfeer gebracht. 

Wakker Emmen is blij om te zien dat er serieus werkt gemaakt wordt van zonne-energie in de gemeente Emmen. Onlangs is een vergunning verstrekt voor 20 hectare in het Rundedal en heeft het Rijk daar onlangs ook subsidie voor toegekend. Niet alleen de ontwikkeling van zonneakkers juicht Wakker Emmen toe, maar ook het feit dat de zonnelening voor inwoners weer van start is gegaan. De afgelopen jaren is hier tezamen, met de provincie, een aantal miljoenen ingestopt om inwoners tegen een zeer lage rente in de mogelijkheid te stellen om zonnepanelen aan te schaffen. 

Wethouder René van der Weide is enthousiast over de plannen: “Mede doordat de VPB een van de ontwikkelaars is, kunnen we lokaal enorm profiteren van de opbrengsten van zonne-energie uit dit project”.

Fieldlab
De ontwikkelaars, de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen BV (VPB) en HerBo Groenleven gaan samen met het bedrijfsleven een Fieldlab realiseren. In dit Fieldlab werken belanghebbenden op verschillende niveaus met elkaar samen aan innovaties op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie en thermietechnieken en het gebruik van Biobased materialen. Met de vergunning op zak kan HerBo Groenleven de SDE+ subsidie aanvragen. Het bedrijf wil zo snel mogelijk het park en Fieldlab realiseren. 

Energiecoöperatie
De bewoners in Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht worden betrokken in de oprichting van een coöperatie, zodat ook zij kunnen profiteren van de zonne-energie. Het organiseren daarvan gebeurd in het kader van het Interreg COBEN project waarin de gemeente Emmen participeert. Het doel van COBEN is om duurzame energieprojecten in Emmen zo te ontwikkelen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede van de omwonenden komen.