Wakker Emmen is blij dat deze onveilige verkeerssituatie op korte termijn wordt aangepakt. Om de verkeersveiligheid te verbeteren legt de gemeente Emmen een voorrangsplein aan op het kruispunt Statenweg/Landschaplaan in de wijk Angelslo. 

Op dit kruispunt vonden de afgelopen 5 jaar de meeste ongevallen in de gemeente plaats. Er stonden al onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de Statenweg gepland. De aanleg van het nieuwe voorrangsplein zal na de zomervakantie kan beginnen.

Uit de ongevallenanalyse van de gemeente Emmen blijkt dat de afgelopen vijf jaar op de kruising Statenweg/Landschaplaan in Emmen de meeste ongevallen van Drenthe gebeuren. Redenen hiervoor zijn dat er veel verkeer via het kruispunt de Landschaplaan op rijden. Dit is de weg naar het grote parkeerterrein achter winkelcentrum Angelslo. Ook keren veel automobilisten op het kruispunt als ze het parkeerterrein aan de voorkant van het winkelcentrum verlaten. Dit maakt het huidige kruispunt onoverzichtelijk. Wethouder René van der Weide: “Ik ben blij dat we deze kruising eindelijk aanpakken. Door de aanleg van een voorrangsplein wordt de situatie overzichtelijker en kunnen we ongelukken voorkomen. Door gelijktijdig het regulier onderhoud van de Statenweg te doen, kunnen we de weg in een keer aanpakken.”

Voorrangsplein
Een voorrangsplein is een vorm van een rotonde met kenmerken van een voorrangskruispunt. Hiermee wordt de kruising overzichtelijker en verbetert de doorstroming het verkeer. In de Landschaplaan komt een uitritconstructie. Dit remt het autoverkeer en beschermt daarmee overstekende fietsers en voetgangers. Alle andere zijstraten van de Statenweg hebben inmiddels al zo’n uitritconstructie.

Werk met werk maken
De aanleg van het voorrangsplein kost € 400.000,-, waarvan de provincie Drenthe de helft bijdraagt (aanpak verkeersonveilige locaties). De andere helft wordt betaald uit bestaande budgetten en restanten uit andere verkeersprojecten in Angelslo.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer