ZWARTEMEER – Wakker Emmen wil dat het college van B&W de plannen van de dorpsraad Zwartemeer ondersteunt. Vanuit de dorpsraad is een plan ontwikkeld om het centrum rondom dorpshuis De Meerstal te vernieuwen. Kort samengevat, behelst het plan de komst van betere voet- en fietspaden, veilige oversteekplaats, vernieuwing huidige bestrating, de komst van 35 extra parkeerplaatsen bij de aangrenzende scholen, meer groen en de komst van een terrasje. De grootste fractie in Emmen vindt dat de gemeente voortvarend met de plannen aan de slag moet gaan.
 
Raadsleden Nico Schiphouwer en Hendrikus Velzing van Wakker Emmen gaan verantwoordelijk wethouder René van der Weide vragen op welke wijze de gemeente de plannen gaat ondersteunen en uitvoeren. “Dit gedeelte van het centrum van Zwartemeer moet hoognodig worden aangepakt. De parkeerplaatsen staan met slecht weer volledig onder water en de bestrating is ook sterk verouderd.” Beide raadsleden vinden het een heel goed initiatief dat het dorp zelf met de plannen aan de slag is gegaan.
 
“We zien op dit moment in meerdere dorpen dat inwoners zelf plannen ontwikkelen en dat de gemeente daar ook fors investeert. Dit jaar wordt er volop gewerkt aan centrumvernieuwing in Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek. Wakker Emmen vindt dat het plan in Zwartemeer ook op financiële ondersteuning moet kunnen rekenen van de gemeente.”, aldus Schiphouwer en Velzing van Wakker Emmen.

Terug naar: Nieuws / Zwartemeer