De fractie van Wakker Emmen is verheugd dat het college heeft besloten om in haar zienswijze richting de provincie Drenthe (bevoegd gezag voor de planvorming) op te nemen om geen zonnewand op het traject bij Erica te realiseren. 

Raadslid Henk Linnemann: “In de raadsvergadering van juni 2021 heeft Wakker Emmen reeds aangegeven een 6 meter hoge zonnewand met de lengte van ruim 2 kilometer in de nabijheid van Erica en Parc Sandur niet te zien zitten. Wij vinden het veel beter om de bermen van de snelweg te benutten dan vele hectares landbouwgrond. Ruim 80 % van de omwonenden heeft zich in een enquête tegen de plaatsing van een zonnewand uitgesproken. Er is duidelijk geen draagvlak onder de bewoners. Daarom zijn wij blij dat het college dit signaal heeft terug gekoppeld aan de provincie Drenthe’’. Uiteindelijk beslist de provincie Drenthe, als bevoegd gezag, of de zonnewand er daadwerkelijk niet komt.

Wakker Emmen gaat ervan uit dat de provincie de zienswijze van de gemeente en de mening van de inwoners zwaar laat meewegen en het Provinciaal Inpassingsplan zal aanpassen, zodat het onmogelijk wordt om een zonnewand te bouwen.