Wakker Emmen heeft in september aan het college van B&W vragen gesteld om maatregelen te nemen aan het kruispunt Burgemeester Osselaan – Veenschapsweg. De afgelopen periode zijn hier diverse ongelukken gebeurd en is de kruising een onveilige situatie. Raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen en inwoner van Schoonebeek heeft daarom gevraagd om verbetering. Het college van B&W heeft inmiddels schriftelijk gereageerd en heeft aangekondigd dat de

verkeersveiligheid wordt verbeterd door op het wegdek van de Kanaalweg en van de Veenschapsweg bliksemschichten te plaatsen. Ook gaan we de verkeersborden “verleen voorrang” voorzien van een fluoriderende achtergrond. Volgens het college worden door deze aanpassingen automobilisten beter geattendeerd op de naderende kruising. Pascal Schrik: “We zijn blij dat het college maatregelen neemt en zullen nauwlettend blijven volgen of dit ook voldoende is. Mocht de situatie nog steeds onveilig blijven, dan zullen wij opnieuw aan de bel trekken.” Aldus Schrik van Wakker Emmen.