Aan het einde van het artikel vindt u de link van de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door WE & PvdA.


Artikel Dorpskrant Klazienaveen – In begin 2011 hebben de drie Klazienaveense raadsleden Hendrikus Velzing, René van der Weide va n Wakker Emmen en Henk Boers van de PvdA een enquête gehouden onder de inwoners van het Kruidenveld. Aanleiding voor de enquête was de bewonersbijeenkomst eind 2010 over de verkeersontsluiting in het Kruidenveld. De enquête was bedoeld om te ondervinden of er draagvlak is onder de inwoners om de verkeersontsluiting te wijzigen. De bewoners konden kiezen uit vier opties. In totaal hebben 186 respondenten gereageerd. Inmiddels hebben de raadsleden de enquête verwerkt. Zo wil maar 18% de huidige situatie handhaven. Er is verdeeldheid op welke wijze er een wijziging moet plaats vinden in de verkeersontsluiting. Van de bewoners willen 38% dat de ‘knip’ aan de Kervel wordt heropend, 24% gaat voor de optie om de ontsluiting via de Jagersweg en de Rozemarijn te regelen en 20% gaat voor een nieuw aan te leggen weg vanaf de Rozemarijn op de Marjolein/Steenbreek. De drie Klazienaveense raadsleden hebben besloten de enquête door te leiden naar Emmer Revisited. Deze organisatie is bezig met het opstellen van een dorpsprogramma voor Klazienaveen en zal ook actief zijn in het Kruidenveld. Raadslid René van der Weide: “ We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de inwoners verdeeld zijn op welke wijze de ontsluiting moet worden geregeld. Emmer Revisited heeft zijn waarde in de dorpen en wijken bewezen. We vertrouwen erop dat deze organisatie dit onderwerp verder oppakt. Het grote voordeel hierbij is dat de mensen nog weer kunnen inspreken en kunnen mee discussiëren. Hiervoor zal Emmer Revisited bijeenkomsten organiseren in het kader van het dorpsprogramma. We willen niet kost wat kost een oplossing door drukken die onvoldoende draagvlak heeft onder de inwoners. Emmen Revisited zal oplossingen en uitwerkingen van het dorpsprogramma voorleggen aan de inwoners. Op deze wijze kan er een veel bredere discussie plaats vinden met de inwoners.”
Schriftelijk vragen
Tijdens de bewonersbijeenkomst eind 2010 zijn ook een aantal vragen van omwonenden meegenomen door de raadsleden. Hierover zijn schriftelijke vragen aan het college gesteld. De vragen hadden betrekking op verkeersonderwerpen in Klazienaveen. Zo wordt de laad- en losplaats van de Dillehof meegenomen door de erkende overlegpartner. Echter de gevaarlijke oversteekplaats ter hoogte van de Dordsedijk en de Evert ten Napel flat wordt niet aangepakt. Raadslid Hendrikus Velzing: “ Er zijn hier in het verleden meerdere ongelukken gebeurd en met de komst van de ovonde is deze oversteekplaats er niet veiliger op geworden. Wakker Emmen wil het college vragen deze situatie opnieuw te bekijken en hier verkeersremmende maatregelen te nemen. 

Beantwoording vragen Wakker Emmen – PvdA: Link http://www.gemeenteraademmen.nl/Vergaderingen/Wonen_&_Ruimte/2011/Wonen_&_Ruimte_11_april_2011/11.019695.pdf