– Laat burgers meepraten over over ingrijpende maatregelen – Meer dan 10 tot 20  keer meer betalen voor hulp in huishouden EMMEN – De fracties van Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij (DOP) hebben kritiek op de korte inspraaktermijn voor burgers en klanten bij het nieuwe beleidplan Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij vinden de inspraaktermijn waarbij burgers en klanten hun mening kunnen geven en ideeën kunnen aandragen te kort. De inspraaktermijn is van 12 oktober 2011 tot 1 november 2011. Per brief hebben de fracties van Wakker Emmen en de DOP daarom het college gevraagd de inspraaktermijn te verlengen tot 1 december 2011. Een inspraaktermijn van 6 weken is verplicht.

Fractievoorzitter Rene van de Weide van Wakker Emmen: “Het kunnen meepraten en meedenken met het Wmo beleid is één van de belangrijkste punten van de Wmo. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd. En het meepraten is niet alleen weggelegd voor de erkende adviesraden, maar ook voor anderen.  Het lijkt er op dat het college bang is voor de burgers, niet alleen bij het Atalanta project waarbij het referendumvoorstel van ons is afgewezen, maar ook bij andere onderwerpen zoals de Wmo is men dus bang voor de burgers van Emmen. Een inspraaktermijn  van 2 weken is dan ook belachelijk, zeker als er zulke ingrijpende maatregelen worden voorgesteld.”

Fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP: “Ik heb mensen gesproken die nu 11,93 per maand betalen  en die straks 200, 300 of zelf 400 euro per maand kwijt zijn aan hulp bij het huishouden (HH1). Dan moet je als college niet alleen straks het verhaal gaan uitleggen als de plannen door de raad zijn vastgesteld, maar dan moet je nu ook eerlijke voorlichting geven en de burgers en klanten de kans geven hier nu hun zegje over te doen. Dat is fatsoenlijk en dat is zelfs wettelijk verplicht.”

Wakker Emmen en DOP vinden dat een college die een sociaal en reëel beleid willen voeren, eerst eens moet beginnen de wettelijke termijnen te hanteren. Beide partijen vinden dat de procedure die gevolgd wordt niet kan.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken