Wakker Emmen wil duidelijkheid van het college van B&W over de plannen in het centrum van Nieuw-Amsterdam. Er staan veel leegstaande en verpauperde panden. In februari 2013  heeft de gemeente Emmen al geëist, dat een aantal leegstaande panden aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam spoedig moet worden gesloopt of brandveilig worden gemaakt. De stichting bruisend Nieuw-Amsterdam heeft tezamen met het dorp een structuurvisie opgesteld. Deze visie geeft mogelijkheden tot ontwikkeling van het centrum. Raadslid Marcel Poelman van Wakker Emmen: “Deze plannen moeten door de raad worden vastgesteld en dat is nog steeds niet gebeurd. Wij willen dat de wethouder vaart maakt. De gemeente is afhankelijk van pandeigenaren en ontwikkelaars om zaken van de grond te krijgen, maar het openbaar gebied is juist een taak van de gemeente. Wakker Emmen wil dat hiervoor geld gereserveerd wordt. Tevens dringen wij bij het college erop aan actief met ontwikkelaars en eigenaren om tafel te gaan. De gemeente moet geen afwachtende houding aannemen. “ Aldus Marcel Poelman.

Wakker Emmen dringt er tevens op aan om leegstand en verpaupering in de gemeente aan te pakken. De VNG kent een modelverordening waarmee gemeenten maar mogelijkheden krijgen om in te grijpen. De fractie wil dat het college gaat bekijken wat dit voor de gemeente Emmen kan betekenen.