De ingrijpende Wmo plannen van het college, waarover in december een besluit zou worden genomen, zijn tot nadere orde uitgesteld. Het gaat dan om de al eerder bekend geworden plannen, en bij de begroting vastgesteld, om mensen die meer verdienen dan 110% van de bijstandsnorm de hulp in het huishouden volledig te laten betalen en om een inkomensgrens vast te stellen om voor aangepast collectief taxi-vervoer in aanmerking te komen. Ook nog niet eerder bekendgemaakte maatregelen zoals, eerst vermogen (geld / aandelen) opmaken om voor Wmo voorzieningen in aanmerking te komen (=vermogenstoets) en overwaarde woning gebruiken om woningaanpassingen te betalen worden tot nadere orde uitgesteld. Volgens Wakker Emmen en DOP kan dit ingevolge Art. 15 van de wettelijke richtlijnen Wmo helemaal niet. Wakker Emmen en DOP hebben rondom en bij de begroting in november al aangegeven dat de voorgestelde maatregelen wettelijk niet kunnen en mogen, maar het college en o.a. collegepartijen als PvdA, CDA en VVD wilden hier toen nog niets van weten. Het college geeft nu in een brief aan, waarbij de uitstel van de Wmo maatregelen bekend worden gemaakt, dat recente landelijke ontwikkelingen het noodzakelijk maken nog eens na de voorgestelde maatregelen te kijken. Wakker Emmen en DOP hebben in een eerder stadium al aangegeven dat de voorgestelde maatregelen asociaal waren, omdat meer dan 1.700 mensen er honderden tot duizenden euro’s per jaar op achteruit zouden gaan. 

Fractievoorzitter Rene van der Weide van Wakker Emmen: “Het nu uitstellen van de Wmo plannen lijkt weer een mooi voorbeeld van dit college van ‘eerst een plan maken en dan pas gaan nadenken of het wel kan en mag’. Er mag dan vaak geklaagd worden over vele vragen van onze partij en anderen,  maar volgens mij heeft er alle schijn van dat men pas gaat nadenken op het gemeentehuis als er kritische vragen worden gesteld.”

Fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP: “Het college mag dan vaak boos worden als wij de deskundigheid op het gemeentehuis in twijfel trekken, maar helaas moeten we steeds vaker constateren dat er alle reden is om de deskundigheid wel in twijfel te trekken. Dit baart ons dan ook grote zorgen met de tijden die we tegemoet gaan.”

Wakker Emmen en de DOP hebben het college per brief om opheldering gevraagd over het hoe en waarom van het uitstel van de Wmo plannen. 

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken