EMMEN – Wakker Emmen wil dat het college van B&W haast maakt met een voorstel om te komen tot een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. In april is door de voltallige gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, hierover een motie van Wakker Emmen aangenomen. Het doel van de subsidieregeling is dat er geld beschikbaar komt voor bestaande woningen om te isoleren of bijvoorbeeld het plaats voor zonnepanelen. Wethouder Houwing zou na de zomervakantie van 2012 komen met een voorstel komen, maar tot op heden is er nog steeds geen voorstel. Dit tot onbegrip bij Wakker Emmen. Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “We vinden het zeer teleurstellend dat het college haar belofte niet nakomt. Het is belangrijk dat het geld dat beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen, o.a. van de provincie Drenthe, niet alleen wordt ingezet voor grote projecten. Het is belangrijk dat ook onze inwoners gebruik kunnen maken van regelingen om zodoende energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Dit is enerzijds goed voor het verlagen van de energierekening, anderzijds is het goed voor het milieu. We vinden het daarom ook onbegrijpelijk dat het college niet werkt maakt van de aangenomen motie.”

De fractie van Wakker Emmen gaat tijdens de komende raadscommissie wonen en ruimte het college verzoeken om haast te maken met een voorstel om te komen tot een subsidieregeling voor energiebesparing.