EMMEN – De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 26 april een motie van Wakker Emmen aangenomen met als doel om een subsidieregeling in het leven te roepen voor energiebesparende maatregelen. Wakker Emmen vindt dat het stimuleren om minder energie te verbruiken niet alleen via voorlichting dient te gebeuren, maar dat er ook geld beschikbaar is om een subsidieregeling te kunnen starten. De regeling moet het voor bestaande woningen mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen. De motie werd door alle fracties gesteund, behalve de VVD.Indiener van de motie raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “ We vinden het belangrijk dat het geld dat beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen, o.a. van de provincie Drenthe, niet alleen wordt ingezet voor grote projecten. Het is belangrijk dat ook onze inwoners gebruik kunnen maken van regelingen om zodoende energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Dit is enerzijds goed voor het verlagen van de energierekening, anderzijds is het goed voor het milieu.