Wakker Emmen wil dat de EMCO een einde maakt aan de draaideurconstructie die ervoor zorgt dat werknemers die een vast dienst verband zouden moeten krijgen terug worden geplaatst op de wachtlijst. Door het terug plaatsen van werknemers op de wachtlijst, ontloopt de EMCO de verplichting om de mensen een vast dienst verband aan te bieden waarop zij arbeidsrechtelijk recht zouden moeten hebben. In plaats van een vast dienst verband worden werknemers terug geplaatst op de wachtlijst en na een periode van 3 maand beginnen ze van vooraf aan met een nieuw tijdelijk contract en wordt er volgens Wakker Emmen bewust een draaideurconstructie gecreëerd en daar is een sociale werkplaats absoluut niet voor bedoeld. 

De EMCO heeft met het oog op deze veranderde wetgeving vanuit Den Haag met ingang van december 2012 besloten om geen vaste contracten meer aan te bieden. Wakker Emmen wijst erop dat Staatssecretaris Klijnsma er juist op gewezen heeft dat veranderde wetgeving geen gevolgen mag hebben voor de huidige doelgroep. Volgens Wakker Emmen druist de werkwijze van de EMCO in tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wet sociale werkvoorziening (WSW) en is het in strijd met de uitspraak van Staatssecretaris Klijnsma dat de huidige SW doelgroep geen nadelen mag ondervinden van veranderde wetgeving die vanaf 2014 zal worden ingevoerd.
Fractievoorzitter René van der Weide: “De draaideurconstructie die gebruikt wordt door de EMCO brengt mensen in grote onzekerheid en is niet wenselijk. De groep SW medewerkers die nu de nadelen ondervindt door het besluit van het bestuur en directie, zijn ingestroomd met het vooruitzicht op termijn een vaste aanstelling te krijgen en hiermee dus verwachtingen zijn gewekt bij de SW medewerkers. Er mag verwacht worden dat werkvoorzieningschap EMCO Groep, onder de vleugels van de gemeente,  als een betrouwbare werkgever invulling dient te worden gegeven aan gewekte verwachtingen en beloftes richting personeel. Het handelen van bestuur en directie van de EMCO betekent dat SW medewerkers nadelen ondervinden en dat landelijke uitgangspunten door toedoen van bestuur en directie nadeliger uitpakken voor SW medewerkers in Zuid-Oost Drenthe. Dit kunnen we als lokale politiek niet accepteren.” Aldus Van der Weide.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken