Door middel van een persbericht en een uitnodiging aan alle raadsfracties van de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn schaart de OR en de bedrijfsledengroep (BLG) van de EMCO zich achter de motie van Wakker Emmen om een einde te maken aan de draaideurconstructie bij de EMCO. De draaideurconstructie betekent dat medewerkers die recht zouden moeten hebben op een vast contract eerst worden teruggeplaatst op de wachtlijst en na 3 maand arbeidsrechtelijk van vooraf aan beginnen, zonder uitzicht op een vast contract.

Persbericht van Ondernemingsraad en Bedrijfsledengroep van EMCO-groep

Naar aanleiding van de motie van Wakker Emmen (Raadsfractie gemeente Emmen), waarin het college van B&W van de gemeente Emmen opgeroepen wordt direct te stoppen met de draaideurconstructie en de betrokken werknemers bij de EMCO-groep welke normaliter een vast contract zouden moeten krijgen dit ook aan te bieden en tijdelijke contracten van SW medewerkers weer te verlengen of om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd, willen wij graag onze mening betreffende deze motie via dit persbericht kenbaar maken. Wij onderschrijven geheel het initiatief en de motie van Wakker Emmen. Ook wij zijn van mening dat het besluit contracten voor bepaalde tijd niet om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd, in het geheel niet terecht en niet rechtvaardig is. Medewerkers die op basis van hun WSW Indicatie al jaren en naar volle tevredenheid bij ons werken hebben recht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Om de groep gedupeerde medewerkers te ondersteunen hebben wij het initiatief genomen een ontmoeting te organiseren waarbij de raadsfracties van de gemeenten Emmen, Borger Odoorn en Coevorden in gesprek kunnen gaan met de betrokken medewerkers, incl. hun “vertrouwenspersonen”. De gevolgen van het besluit contracten niet te verlengen of niet om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd zal ernstige en ingrijpende gevolgen hebben voor deze medewerkers. Wij vinden het erg belangrijk dat gevolgen zichtbaar worden. Wij zijn van mening dat mensen die besluiten nemen, ook maar eens geconfronteerd moeten worden met de consequenties. Als het duidelijk is dat iemand onder de trein gaat lopen en je besluit niets te doen, dan mag het geweten minimaal gaan knagen. Het betreft in deze een besluit van het Algemeen Bestuur van de EMCO-groep. Uiteindelijk handelt dit bestuur echter in opdracht van de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Via het normale en uiterst democratisch proces kunnen de raden dan ook simpel de opdracht geven besluiten terug te draaien. Zeker nu het nog kan. Wij wensen de raadsfracties goed en weloverwogen besluiten en wij wensen iedereen een goed geweten.

Namens de Ondernemingsraad (OR) en Bedrijfsledengroep (BLG) van de EMCO-groep,

Jack Supheert (voorzitter OR) en Remke Panman (voorzitter BLG)

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken