Wakker Emmen wil van het college duidelijkheid over het onderhoud aan de Kerkweg in Erica. Deze weg verkeert in slechte staat en de bermen worden kapot gereden.
Aanleiding is dat veel automobilisten de Kerkweg gebruiken, omdat de Havenstraat in Erica opengebroken is. De Havenstraat en het centrum van Erica worden op dit moment vernieuwd en door de werkzaamheden rijdt er meer verkeer over de Kerkweg vanwege de werkzaamheden in het centrum.Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen. ‘Het is goed om te zien dat het centrum in Erica wordt opgeknapt, maar de schade die hierdoor ontstaat op de Kerkweg moet worden hersteld. De weg was al niet geweldig en doordat veel verkeer moet omrijden via de Kerkweg, verslechtert de weg. Wij gaan het college vragen hier tijdig herstelwerkzaamheden uit te voeren. De afgelopen periode is 12 miljoen euro extra voor wegenonderhoud uitgetrokken. Ook voor het jaar 2018 en het lijkt ons goed om te kijken of de Kerkweg ook vernieuwd kan worden. Wij willen daarom van het college weten wanneer de gehele Kerkweg op de planning staat om de weg te vernieuwen.’

Terug naar: Nieuws / Erica