Eén van de locaties waar windmolens kunnen verschijnen in de gemeente Emmen is aan de Zwartenbergerweg, nabij de grens met Duitsland. Hoeveel molens er aan Nederlandse zijde komen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat aan Duitse zijde mogelijk 14 windmolens komen met een hoogte van mogelijk ruim 200 meter.
Het SEREH project is een gezamenlijk project van Emmen en Haren.  Doel is om er een proefproject van te maken met opslag van energie en mogelijk ‘Power-to-gas’. Wakker Emmen maakt zich zorgen om de signalen die ze heeft ontvangen van bezorgde omwonenden. Zo zou aan Duitse zijde proeven komen met het opslag van waterstof op een diepte van 1000 meter in de bodem.  Waterstofgas is zeer explosief en wordt in de volksmond ook wel ‘knalgas’ genoemd. Terechte zorgen dus van omwonenden. Raadslid Henk Linnemann heeft hierover vragen gesteld in de commissievergadering en verzocht om meer informatie. Tevens heeft hij  de toezegging gekregen dat de omwonenden vroegtijdig zullen worden geïnformeerd over de processen aan Duitse zijde. Het college van B&W heeft de vragen keurig schriftelijk beantwoord.

De bezorgdheid is ook in Duitsland bekend geworden, zo stond te lezen in de ‘Osnabrücker Zeitung’  van 7 december jl.. Het hele proces in Duitsland valt en staat overigens met het beschikbaar komen van subsidie in Duitsland. Zonder subsidie geen windmolens en ook geen innovatieve projecten. Henk Linnemann zal namens Wakker Emmen zeker de vinger aan de pols houden.