De vijf partijen Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE zijn blij dat ook de zes partijen die voor het nieuwe Wmo beleid schoonmaakondersteuning hebben gestemd, PvdA, CDA, VVD, D66, Christen Unie en LEF!, zich eindelijk bezorgd maken over de chaos en problemen rondom de algemene voorziening schoonmaakondersteuning die per 1 januari 2013 is ingevoerd.

Maar de vijf partijen vinden dat alleen kritiek op het college en verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet te gemakkelijk is. De zes partijen die vorig jaar met het nieuwe Wmo beleid hebben ingestemd zouden ook eens in de spiegel moeten kijken. Als ze dit doen dan realiseren ze zich hopelijk dat zij zelf in belangrijke mate hoofdverantwoordelijk zijn voor de huidige problemen en chaos bij de schoonmaakondersteuning. De voorstanders hebben volgens de vijf partijen alleen gekeken naar het bedrag dat bezuinigd kon worden en niet naar de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de plannen. In een open brief wijzen de vijf partijen aan de raadsfractie van PvdA, CDA, VVD, D66, Christen Unie en LEF! op hun rol en verantwoordelijkheid in deze problematiek en vragen zij hen het huidige beleid te herzien. Volgens de vijf partijen is er ook niet alleen sprake vaan aanloopproblemen. Met het huidig vastgestelde Wmo beleid en de contracten met zorgaanbieders verwachten Wakker Emmen, SP, DOP, GroenLinks en BGE dat de problemen structureel zullen blijven, omdat de gemeente voor een vast bedrag de zorgaanbieders alle vrijheid heeft gegeven en als gemeente zelf nog maar weinig invloed kan uitoefenen. De gemeente heeft als het ware alle verantwoordelijkheid over de schutting gegooid en je kan niet verwachten dat zorgaanbieders de Wmo taak van de gemeente met verlies gaan uitvoeren. Ook blijft de wettelijk basis van het Wmo beleid wankel en verwachten de vijf partijen dat de Rechtbank de gemeente Emmen op korte termijn zal terugfluiten.

Als de fracties van PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF! van mening zijn dat zorgaanbieders zelf niet mogen indiceren, hetgeen PvdA raadslid Anita Louwes dit weekend in de media aangaf, dan vertellen de zes partijen niet het eerlijke verhaal aan de burgers of hebben het afgelopen jaar niet opgelet en weten ze niet waar ze toen mee hebben ingestemd. In het Wmo beleid waarmee zij hebben ingestemd wordt duidelijk gesteld dat de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor de indicatie bij de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Het zou juist één van de voordelen zijn, waardoor er fors bezuinigd kon worden. In het bestek bij de aanbesteding is dit ook nadrukkelijk opgenomen. Met nu alleen verwijten maken aan de zorgaanbieders en verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet maken PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF! zich er te gemakkelijk van af.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken