EMMEN –De fractie van Wakker Emmen wil dat de openbare basisschool OBS Meester Halma school in Oranjedorp open blijft. Het college van B&W maakte in de zomervakantie bekend dat de school moet worden samengevoegd met OBS de Dordtse Til in Nieuw-Dordrecht. De geplande samenvoeging moet vanaf volgend schooljaar gerealiseerd zijn en betekent een sluiting van de school in Oranjedorp. Wakker Emmen vindt dat met het sluiten van de school het hart uit Oranjedorp wordt gehaald. Een basisschool heeft grote invloed op de leefbaarheid en het toekomstperspectief van het dorp. Om de sluiting tegen te gaan heeft Wakker Emmen een voorstel ingediend. Het voorstel van Wakker Emmen is afgelopen dinsdag 11 oktober besproken in de commissie samenleving. Een meerderheid van de commissie steunde het voorstel niet.