ORANJEDORP – De fractie van Wakker Emmen wil dat de basisschool in Oranjedorp open blijft.  Het college van B&W is voornemens de school samen te voegen met de Dordtse Til in Nieuw-Dordrecht.  Wakker Emmen heeft opheldering gevraagd over de voorgenomen sluiting van de openbare basisschool in Oranjedorp en er zijn dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de partij is er geen overleg geweest met de erkende overleg partner voorafgaand over dit besluit. Op het allerlaatste moment is de EOP geïnformeerd, maar van overleg is geen sprake. Wakker Emmen vindt dat hiermee een EOP voor de zoveelste keer gepasseerd.Fractievoorzitter René van der Weide: “ Voor ons is het belangrijk dat de school in Oranjedorp open blijft als voorziening in het dorp. De gemeente Emmen heeft grote woorden als het gaat om leefbaarheid in dorpen en wijken. Wat ons betreft blijft de politiek met de vingers af van de enige voorziening in Oranjedorp. De communicatie met de EOP laat ook ver te wensen over en het college slaat de plank hier volkomen mis.”

Wakker Emmen vindt deze samenvoeging niet wenselijk omdat het hier gaat om de enige basisschool in het dorp maar ook de belangrijkste voorziening. Het sluiten van de school is strijdig met de visie om dorpen leefbaar te houden. Wakker Emmen vindt dat er eerst andere opties moeten worden bekeken. Indien er scholen moeten worden samengevoegd dient dat te gebeuren in dorpen waar meerdere basisscholen zijn.