De fracties van Wakker Emmen, SP en Drentse Ouderenpartij willen dat de gemeenteraad en het college van Emmen meedoen aan het manifest Samen Sterk. Deze wordt georganiseerd door de samenwerkende bonden om te strijden tegen de bezuinigingen in de SW sector. Er staan 30.000 banen op de tocht in de sociale werkplaats (SW) sector en de wachtlijsten zullen hierdoor verder oplopen. Minder banen in de SW sector zullen veel mensen direct raken en juist deze mensen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn die beschermde werkplek hard nodig. De partijen vrezen dat veel mensen door de maatregelen in de bijstand terecht komen en hun beschermde plek kwijt raken. De bezuinigingen zullen voor de EMCO groep in Emmen naar schatting een korting van 2,3 miljoen betekenen. Wakker Emmen, SP en DOP zijn voornemens hun stem te laten horen bij het manifest op het malieveld. “Als lokale politiek kunnen we niet toekijken hoe vele banen uit de SW sector verdwijnen en mensen terug vallen in de bijstand. Bovendien wordt de bijstand aangescherpt. Deze afbreuk van ons sociale stelsel kan niet in onze ogen. Daarom hebben we burgemeester Bijl gevraagd de raadsvergadering van 17 februari uit te stellen. We moeten ons verzetten tegen de uitkleding van de SW sector.” Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.De drie samenwerkende fracties in Emmen hebben alle raadsfracties aangeschreven om mee te doen aan het manifest in Den Haag om als gemeenteraad een duidelijke signaal af te geven. Wakker Emmen, SP en DOP vinden dat de gemeente Emmen alles moet doen, wat binnen haar mogelijkheden ligt om de SW sector niet verder uit te kleden.


Brief gericht aan fractievoorzitters in de gemeenteraad:
Zoals u wellicht bekend is organiseren de samenwerkende bonden in de sociale werkvoorziening een manifest op het Malieveld in Den Haag. Het manifest vindt plaats op donderdag 17 februari 2011 van 13 uur tot 15 uur.
Het kabinet wil het geld voor de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten en bijstand samenvoegen. Voor mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening betekent dat een forse aderlating. Een kwart van het budget voor de sociale werkvoorziening zal worden wegbezuinigd. Naar verwachting zullen er landelijk 30.000 banen verdwijnen uit de SW en zullen de wachtlijsten verder oplopen. Minder banen in de SW sector zullen veel mensen direct raken en juist deze mensen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn die beschermde werkplek zo hard nodig. De bezuinigingen in de SW sector zullen ook de nodige gevolgen hebben voor de gemeente Emmen en ons werkvoorzieningschap. Een doorrekening van de landelijke bezuinigingen naar ons werkvoorzieningschap betekent een korting van circa 2,3 miljoen euro. Wakker Emmen, SP en DOP zijn voornemens hun stem te laten horen bij het manifest op het malieveld. Als lokale politiek kunnen we niet toekijken hoe vele banen uit de SW sector verdwijnen en dat mensen terug gaan vallen in de bijstand. Bovendien wordt de bijstand aangescherpt en een dergelijke afbreuk van ons sociale stelsel kan in onze ogen niet.
We leven in tijden van bezuinigingen waarbij ons werkvoorzieningschap EMCO de afgelopen periode een unieke prestatie heeft geleverd. Van een zwaar verliesgevende organisatie naar een organisatie die zelfs een bescheiden winst heeft geboekt. De voorgenomen bezuinigingen zullen naar verwachting een korting van 2,3 miljoen betekenen voor de EMCO. Als fracties spreken wij onze zorg uit hoe deze korting moet worden opgevangen. Juist in deze tijd vinden wij als fracties dat de gemeenteraad van Emmen gezamenlijk zou moeten optrekken en aanwezig te zijn bij het manifest. Hiermee geven we als gemeenteraad een duidelijk signaal dat de afbreuk in de SW sector moet worden tegengegaan. Omdat het manifest op dezelfde dag is als dan de raadsvergadering van 17 februari en logistiek gezien een en ander moeilijk op elkaar aansluit zijn de onderstaande fracties van mening dat dit manifest van een dergelijk belang is dat uitstel van de raadsvergadering noodzakelijk is om als gemeenteraad aanwezig te zijn in Den Haag. Als fracties hebben wij gemeend dit verzoek bij de voorzitter van de gemeenteraad neer te leggen. Wij hopen als fractie dat de SW medewerkers een warm hart toe draagt en dat u samen met ons ten strijde trekt tegen de bezuinigingen in de SW sector. Als gemeenteraad van Emmen moeten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt op de SW sector niet te laten verschralen. Wij hopen en rekenen op uw medewerking.
 In afwachting van uw reactie,
 
Met vriendelijke groet,
 
René van der Weide Fractievoorzitter Wakker Emmen
Ton Schoo Fractievoorzitter DOP 
Marika Vrolijk Vicefractievoorzitter SP

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken