Bijna driekwart van de bevolking zit niet te wachten op een gemeentelijk windmolenpark. Dit blijkt uit de gehouden enquête van Wakker Emmen. Er hebben 8000 huishoudens in het zoekgebied een enquête ontvangen en tevens was het mogelijk om online de enquête in te vullen. De enquête geeft een representatief beeld en kent een betrouwbaarheid van 95%. Wakker Emmen zal de uitkomsten van de enquête meenemen bij de behandeling in de raad van dit najaar en ziet zich gesterkt door de uitkomsten van deze enquête. De partij is tegen de komst van een gemeentelijk windmolenpark, omdat het een aantasting van de leefomgeving is en de aspecten van volksgezondheid grote onduidelijkheden kennen en de komst van een groot landelijk windmolenpark nog steeds mogelijk is. Daarnaast ziet Wakker Emmen meer heil in andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie en geothermie.

Fractievoorzitter René van der Weide: “ Het plaatsen van windmolens in het gebied van Emmer-Compascuum tot en met Zwartemeer zal grote nadelige gevolgen hebben voor het gebied. Dit gebied kenmerkt zich door een open en groen karakter en moet gaan profiteren van recreatie en toerisme door o.a. de aanleg van de  vaarverbinding Erica – Ter Apel. Het plaatsen van windmolens is hiervoor een bedreiging en zal ook een negatief effect hebben op de aantrekkingskracht van het gebied. Indien er toch een gemeentelijk windmolenpark komt, wijst de enquête uit dat er in het openbaar gebied, dorpscentra, en zonnepanelen moet worden geïnvesteerd in het gebied van de windmolens.”

Vanaf 25 april ligt de structuurvisie Windenergie Gemeente Emmen ter inzage. In dit document wordt de locatiekeuze “Het Rundeveen” gemotiveerd en is het 8 weken mogelijk om zienswijzen in te dienen voor burgers die het hier niet mee eens zijn. Wakker Emmen heeft vanaf donderdag 23 mei een zienswijze online op www.wakkeremmen.nl. Inwoners van de gemeente Emmen kunnen deze zienswijze downloaden en indienen bij het college van B&W.

Download hier de zienswijze