Wakker Emmen wil dat de provincie de plaatsing van windmolens in Drenthe en met name in Emmen herziet. Aanleiding hiervoor is de motie die door de gemeenteraad van Meppel is aangenomen. Volgens de motie moet het college met de provincie overleggen en toestemming vragen voor het plaatsen van windmolens op Meppeler grondgebied.
 
De fractie van Wakker Emmen heeft vorige week het provinciebestuur middels een brief dringend verzocht om te komen tot een herverdeling van locaties voor windmolens in de provincie Drenthe. Wakker Emmen is van mening dat de totale last van 285,5 MW niet door slechts 4 van de 12 gemeenten moet worden gedragen. De partij vindt dat de provincie zich nu niet meer kan verschuilen achter het argument dat andere gemeenten niet willen aangezien, Meppel wel windmolens wil.  
 
Raadslid Henk Linnemann: “Als Drenthe onverhoopt vast blijft houden aan het plaatsen van windmolens, dan moet dit ook over de gehele provincie verspreid worden. De provincie heeft tot op heden een slecht proces gevoerd , want alles wordt van bovenaf opgelegd. Er wordt tegen de wil van de gemeente Emmen in bepaald dat Emmen circa 30 windmolens moet plaatsen. Nu er een initiatief van onder af komt, moet de provincie het zoekgebied uitbreiden. Dit signaal kan niet genegeerd worden en betekent een herziening van het zoekgebied. Indien dit signaal wel genegeerd wordt, maakt de provincie zich volstrekt ongeloofwaardig en belachelijk. Het kan niet zo zijn dat Emmen tegen haar wens in evenveel molens moet plaatsen als de gehele provincie Overijssel, terwijl de gemeente Meppel wel windmolens wil. Wij vinden daarom dat de provincie het besluit moet nemen dat er minder windmolens in Emmen moeten komen.”