Tijdens de afgelopen commissievergadering op 12 februari stelde Wakker Emmen raadslid Dennis Dekker mede namens de VVD vragen over parkeerdrukte bij de vrijeschool “De Stroeten” te Noordbarge.

De school is namelijk voornemens om uit te breiden, maar omwonenden vrezen voor nog meer overlast en onveilige verkeerssituaties dan er nu al zijn. Daarom vroeg Dekker aan de wethouder of er een oplossing mogelijk is om de parkeerdrukte tegen te gaan.

Wethouder Jan Bos was bekend met de problemen. Het besluit is genomen om mee te willen werken aan de parkeervoorziening bij de school en de nabijgelegen gemeentegrond daarvoor beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen mogelijk zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer, het instellen van een zogeheten kiss & ride en het instellen van een 30 kilometerzone. Daarnaast wordt met de school gewerkt aan een gedragsprotocol om ervoor te zorgen dat ouders die kinderen naar school brengen beter op de verkeersveiligheid letten.

Wakker Emmen zal de situatie in de gaten houden.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer