Maandag 11 juni j.l. stond het agendapunt aanleg ovonde businesspark Meerdijk / rondweg op de agenda. Tijdens de behandeling in de raadscommissie wonen en ruimte heeft Wakker Emmen vraagtekens gezet bij de investering van 8,5 miljoen euro, omdat er andere prioriteiten zijn in de gemeent Emmen die eerst moeten worden aangepakt. Wakker Emmen is van mening dat eerst het gemeentelijk verkeers en vervoers plan (GVVP) moet worden vastgesteld. Dit overkoepelende document bepaald de prioriteiten en omvat het totale plan voor ons verkeer en vervoer. Het ordevoorstel van Wakker Emmen om eerst het GVVP vast te stellen en daarna de verschillende besluiten heeft geen meerderheid verkregen. In de ogen van Wakker Emmen is het businesspark Meerdijk prima bereikbaar en zijn er in deze economisch slechte tijden voldoende andere zaken waar het bedrag van deze investering naar toe kan gaan. Wakker Emmen staat positief tegenover verbetering van de doorstroming op de rondweg maar vindt het van belang dat eerst het GVVP vastgesteld moet worden. In dit GVVP worden de kaders vastgesteld en  het is niet ondenkbaar dat er vanuit het GVVP andere prioriteiten naar voren komen. De kruising rondweg /Abel Tasmanstraat en de kruising Phileas Foggstraat /rondweg zijn locaties die ons inziens eerder verbeterd  dienen te worden dan de kruising statenweg/stadionweg.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer