NIEUW-AMSTERDAM – In Nieuw-Amsterdam gaf de Emmer wethouder René van der Weide (foto) vrijdagmorgen het startsein voor een rioolproject in de omgeving van de Wijkstraat. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de centrumvernieuwing van Nieuw-Amsterdam, maar ook de riolering en de straten in Nieuw-Amsterdam gaan aangepakt worden. Bewoners in de directie omgeving hebben al jarenlang last van wateroverlast bij hevige regenval. De gemeente Emmen pakt dit probleem aan door de riolering te vernieuwen. Daarna krijgt de straat een vernieuwde inrichting. Zoals het nu lijkt zijn de werkzaamheden eind dit jaar afgerond. De riolering wordt vernieuwd en er komt er een nieuw regenwaterriool. De straat, de parkeerplaatsen en de voetpaden gaan er grotendeels uit.

Om het riool te vernieuwen gaat de straat eruit. In het kader van hergebruik krijgen deze stenen op een andere locatie een tweede leven. Stichting Emmense Uitdaging mag er gratis gebruik van maken. Deze stichting stelt het materiaal beschikbaar aan het Griendsveenpark in Erica. Stichting Emmense Uitdaging verbindt ondernemers, overheid en onderwijs met stichtingen en verenigingen om samen maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken, die anders niet gerealiseerd zouden worden. Van der Weide: “Dit is een voorbeeldproject waarbij de winst vierledig is. We pakken de wateroverlast aan, we richten het openbaar gebied opnieuw in, het stimuleert de lokale werkgelegenheid en een vrijwilligersorganisatie geeft de materialen een tweede leven.”