Wakker Emmen wil van het college duidelijkheid over de plannen voor de vernieuwing van het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam. In Nieuw-Amsterdam is men sinds 2010 bezig met een visie voor het dorp. Er is nog steeds discussie of het winkelgebied gecentraliseerd moet worden rondom het marktplein of van brug tot brug. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met de plannen en dat er keuzes worden gemaakt. Fractievoorzitter René van der Weide: “Er staan tal van verpauperde en dichtgetimmerde panden. De binnenkomst vanaf het Van Goghhuis ziet er troosteloos uit. Dit is slecht voor het aanzien en het imago van Nieuw-Amsterdam. De vernieuwing, zoals die gebeurd is rondom de HEMA, moet ook gaan plaatsvinden voor het overige centrum. Het is belangrijk dat er niet te veel tijd verloren gaat, want leegstand en verpaupering hebben negatieve gevolgen voor het dorp.”

Wakker Emmen vindt sowieso dat de gemeente Emmen te weinig oog heeft voor de problemen in de buitendorpen. De partij vindt het niet uit te leggen aan burgers dat er voor 468 miljoen euro wordt verbouwd in Emmen-Centrum en dat er bijna nooit geld is voor problemen in de buitendorpen. Van der Weide: ”Onlangs heeft de gemeente Emmen nog weer besloten om het marktplein in Emmen voor bijna 9 miljoen op te knappen. Keer op keer krijgen projecten in Emmen-Centrum voorrang. Hierdoor ontstaat een scheefgroei tussen Emmen-Centrum en de rest van de gemeente Emmen.” De partij vindt het voor dorpen belangrijk om goede basis- en centrumvoorzieningen te hebben. Hierdoor wordt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een dorp vergroot en dat is nodig in tijden van krimp.