Het Gvvp, gemeentelijk verkeers en vervoer plan. In de commissievergadering hebben wij het een Emmens verkeersplan genoemd, een groot deel van de partijen deelde deze mening van Wakker Emmen. De media verwoorde het goed, Emmen, Emmen en nog eens Emmen! Het beeld van een college dat de focus voornamelijk op het centrum van Emmen heeft is recent alleen maar versterkt! Tijdens de presentatie over de stand van zaken betreffende Centrum vernieuwing Emmen werd duidelijk dat de tunnel aanzienlijk goedkoper uit zal gaan vallen dan in eerste instantie begroot. Vol trots werd ons medegedeeld dat het gelukt was om het voordeel in te gaan zetten op andere/nieuwe projecten, dus de subsidies kunnen behouden blijven, uiteraard met de voorwaarde dat de gemeentelijke bijdrage ook intact blijft.Maar liefst 15 projecten lijken gefinancierd te gaan worden van het aanbestedingsvoordeel van de tunnel. En waar zullen deze projecten dan uitgevoerd gaan worden voorzitter? Juist in Emmen! Dit zorgt voor een verdere scheefgroei tussen Emmen-centrum en de overige dorpen en wijken in onze gemeente.

Ondanks het duidelijke signaal van de raad dat er in het GVVP te weinig projecten voor de wijken en dorpen terug te vinden zijn  geeft het college zonder blikken of blozen een voordeel direct uit voor nog meer projecten in Emmen. Voorzitter Wakker Emmen kan dit niet begrijpen en vraagt zich af hoe de wethouder dit recht wil praten. Wakker Emmen wil van de wethouder weten wat de wethouder heeft gedaan om te proberen een deel van het aanbestedingsvoordeel van de tunnel te gaan investeren in de wijken en buitendorpen, en specifiek de Europaweg in Schoonebeek. De wethouder gaf in de commissievergadering aan het eens te zijn met de stelling dat het oversteken van de Europaweg een hachelijke onderneming is en dat hij actie zou gaan ondernemen. Wat heeft de wethouder tussen nu en de commissievergadering gedaan met betrekking tot het probleem van de Europaweg?

Dit college heeft meerdere keren complimenten ontvangen voor de hoeveelheid subsidies die ze binnen weet te halen. Wakker Emmen wil best opnieuw een compliment geven voor deze vindingrijkheid maar wij zijn van mening dat een waarschuwing op dit moment beter op zijn plaats is. Een subsidie zal altijd moeten worden voorzien van een gemeentelijke bijdrage, met andere woorden het twee halen 1 betalen in principe. Een ieder hier weet dat, hoe mooi de aanbiedingen ook zijn, op een gegeven moment kan je te vaak leuke dingen voor twee halen 1 betalen hebben aangeschaft waardoor je een noodzakelijke aanschaf , zonder aanbieding, helaas niet meer kan bekostigen.
Zo’n noodzakelijk aanschaf  voor de gemeentelijke huishouding is bijvoorbeeld het budget voor onderhoud! De afgelopen jaren is het budget voor het onderhoud van groen en grijs meerdere keren verlaagd doordat de gemeentelijke begroting onder druk staat. Er is dus geen geld voor iets noodzakelijks als onderhoud maar wel voor projecten waarvoor subsidie is te verkrijgen, maar waarvan de noodzaak in twijfel is te trekken. Wat hebben we aan nieuwe fietspaden in het centrum van Emmen als we niet eens in staat zijn om de bestaande fietspaden in de wijken en dorpen te onderhouden?

Wakker Emmen maakt andere keuzes, wij kiezen voor een gelijke verdeling van middelen en aandacht over  Emmen centrum, de wijken en de dorpen. Dit is absoluut niet terug te vinden in het GVVP zoals dat hier voor ons ligt en daarom zullen wij tegen stemmen.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer