Commissiebijdrage Wakker Emmen over de windmolens: 

Voor de verkiezingen was Wakker Emmen tegen de komst van windmolen, dit waren wij tijdens de verkiezingen en dat zijn we nog steeds! Laat dat voor iedereen helder zijn!

Wakker Emmen was tijdens de verkiezingscampagne de meest uitgesproken partij tegen de komst van windmolens, en Wakker Emmen heeft haar standpunt inzake de komst van windmolens niet verloochent. Sterker nog, Wakker Emmen heeft dit standpunt ingebracht tijdens de onderhandelingen voor het vormen van een nieuw college. Samen met haar partners PvdA en CDA heeft Wakker Emmen het gemeentelijk beleid veranderd en is het uitgangspunt geworden; een windmolenvrije gemeente Emmen. Recente ontwikkelingen hebben de komst van windmolens naar onze gemeente dichterbij gebracht en uit bepaalde hoeken wordt Wakker Emmen dit verweten. Dat is volledige onzin, nogmaals Wakker Emmen heeft haar standpunt inzake windmolens niet veranderd  we hebben succesvol gestreden voor een verandering van het gemeentelijk beleid.

De recente ontwikkeling, die de komst van windmolens naar onze gemeente dichterbij heeft gebracht, is dat de provincie het gemeentelijk beleid overruled en we als raad en college in feite niets te zeggen hebben in deze zaak. Wij waren er van overtuigd dat er begrip en respect zou zijn voor het gewijzigde gemeentelijk beleid, het duidelijke signaal van de verkiezingsuitslag en het feit dat een grote meerderheid van de raad van Emmen tegen de komst van windmolens is, dit aangevuld met het feit dat Den Haag heeft aangegeven dat windmolens geplaatst moeten worden daar waar er draagkracht voor de komst van windmolens is. Op basis van die feiten zou een open gesprek met de provincie kansen bieden om de windmolens elders, buiten onze gemeente geplaatst te krijgen. Het beeld bij ons is inmiddels wel duidelijk, de provincie staat onder een bureaucratische tijdsdruk en weigert  op dit moment om alternatieven te onderzoeken, ook als dit betekend dat een gemeente tegen haar zin in windmolens krijgt en een gemeente die ze mogelijk wel wil hebben ze niet krijgt.

Wat kunnen we nu nog is de vraag die bij Wakker Emmen leeft, nee zeggen en niet mee werken maakt het voor onze inwoners alleen maar erger want dan zal de provincie de molens plaatsen waar dat het gemakkelijkst gaat, tegen de laagste kosten en waarbij alleen de wettelijke grens van 500meter afstand tot aan  een woning wordt gehanteerd. De optie om regie te nemen, hoe moeilijk dat ook is voor ons, is dus voor onze inwoners het beste. Zo kunnen we de last verdelen over verschillende locaties, we kunnen een grotere afstand hanteren ten opzichte van bewoning en misschien wel het belangrijkste voordeel is het volgende. Door zelf de regie te nemen kunnen wij op zoek gaan naar alternatieve locaties buiten de gemeente Emmen.

Wakker Emmen heeft bestuursverantwoordelijkheid genomen en dat betekend dat je niet weg kunt lopen en soms keuzes moet maken die het partij standpunt overstijgen. Daarom zullen wij dit college voorstel steunen. Wederom, wij zijn en blijven tegen de komst van windmolens maar we voelen ons met de rug tegen de muur staan en door de regie te nemen kan de pijn iets verzacht worden voor de inwoners van onze gemeente.

Ondanks het feit dat we nu richting een concretisering gaan van de locatiekeuzes voor de plaatsing van windmolens in de gemeente Emmen hebben wij nog hoop. Aan de ene kant is er de hoop dat dit college in staat zal blijken om voor een deel van de 95,5 MW locaties buiten onze gemeente te vinden. Aan de andere kant is er de hoop dat in de komende jaren het landelijke en misschien ook wel het Europese beleid inzake windenergie gaat veranderen. De bouw van windmolens in Emmen zal niet eerder als in 2018 plaats gaan vinden dus er is nog tijd dat hogere overheden de ogen open gaan doen en wakker worden. We zullen u hier vanavond niet vervelen met een opsomming van alle argumenten om tegen de komst van windmolens te zijn maar wanneer iemand alle voors en tegens naast elkaar zet en daar helder over nadenkt zal een ieder tot de conclusie moeten komen dat windmolens een onjuiste keus zijn.