Bij de 5 oppositiepartijen Wakker Emmen, GroenLinks, DOP, BGE en SP zijn binnen een kleine 2 weken meer dan 150 klachten binnengekomen over de invoering van de algemene Wmo voorziening schoonmaakondersteuning. Een aantal klachten zijn direct telefonisch of schriftelijk binnengekomen bij de raadsleden van de 5 partijen, maar veruit de meeste klachten zijn gemeld bij het speciaal ingesteld meldpunt op internet: www.overlastemmen.nl.  Op deze website zijn ook de klachten terug te lezen. De rode draad in de klachten van de mensen die van de zorg afhankelijk zijn betreffen: Het verminderen van het aantal uren door zorgaanbieders ten opzichte van de laatste (her) indicatie. PGB gebruikers die in de knel komen omdat de benodigde maatwerk niet mogelijk is. Mensen die de eerste weken geen hulp hebben gehad. Slechte telefonische bereikbaarheid. Zorgloket van de gemeente die verantwoordelijkheid volledig op zorgaanbieders afschuift. Geen of moeilijk over de dag waarop zorg geleverd moet worden. Onduidelijkheid en onbegrip over betalen eigen bijdrage plus tariefsbijdrage.
 
Ook zijn er veel reacties en klachten van thuiszorgmedewerkers binnengekomen. De rode draad bij deze groep betreft: Geen vast contract, maar alleen klein uitzendcontractje. Lagere salaris dan bij vorige zorgaanbieder. Geen tot er lage vergoeding reiskosten.Opmerkelijk is dat het college bij de laatste commissievergadering heeft aangegeven aangeeft dat er nog geen 40 klachten bij hen zijn binnengekomen over de invoering van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. De vijf partijen vragen zich af of het college hier wel het eerlijke verhaal vertelt. Op dinsdag 12 februari 2013 wordt er in de commissie samenleving verder gesproken over de problemen bij de invoering van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken