Leon Herbers

Politieke drijfveer:
De politiek dichterbij de dorpen en wijken. Minder bureaucratie en sneller durven beslissen. De beschikbare middelen goed inzetten en bovenal eerlijk verdelen over alle dorpen en wijken. Samen zorgen voor een veilige en mooie woonomgeving. Onderhoud en beheer aan grijs en groen verder op peil brengen. De betrokkenheid van onze inwoners vergroten en dit met alle middelen mogelijk stimuleren. Meer van de samenleving, maar dan ook meer voor de samenleving. Dat kan alleen als de basis op orde is. De komende vier jaar gaan wij hiermee verder, helpt u mee?