Henk Linnemann

  • Klazienaveen-Noord
  • Penningmeester
  • [email protected]
  • Wonen en Ruimte

Politieke drijfveer:
De burger en de politiek moeten nog dichter bij elkaar komen. We moeten het samen doen.  Er zal dus nog meer naar de burger geluisterd moeten worden en goede initiatieven vanuit de samenleving moeten gehonoreerd worden. De gemeentelijke middelen moeten eerlijk worden verdeeld over alle dorpen en wijken. De afgelopen periode is hier ook volop op ingezet. Wakker Emmen zit nu 4 jaar in het College en het gemeentelijk beleid is op vele punten ten goede veranderd. We willen nu, met uw hulp, de ingeslagen weg verder voort zetten.