De gemeente Emmen geeft ruim 80.000 euro subsidie voor initiatieven uit dorpen en wijken. Zo ontvangen Barger Oosterveen, Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Emmerhout een bedrag uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken voor hun ideeën. In het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken zit een totaal van 6 miljoen euro. Daarvan wordt een groot gedeelte ingezet voor centrumvernieuwing in Schoonebeek, Erica, Nieuw-Amsterdam en winkelcentrum Rietlanden. Er wordt niet alleen door de gemeente geïvesteerd, maar ook burgerinitiatieven kunnen een beroep doen op dit fonds. Van september tot en met november konden dorpen en wijken initiatieven indienen voor de Stimuleringsregeling. Van de zes ingediende voorstellen, ontvangen drie een subsidie:

  • Plaatselijk Belang Barger Oosterveen ontvangt een bedrag van 25.000 euro voor het verbouwen van een voormalig schoolgebouw tot buurthuis.
  • Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord ontvangt 12.500 euro voor de aanleg van een pumptrackbaan.
  • Wijkbelangen Emmerhout ontvangt een bedrag van 45.000 euro voor de aanleg van een multifunctioneel speelveld.

Met deze initiatieven pakken de verenigingen leegstand, achterstallige onderhoud en/of verloedering in dorpen en wijken aan. De drie initiatieven die geen subsidie krijgen, voldeden niet aan deze voorwaarden.

Wethouder René van der Weide is verantwoordelijk voor de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken: ‘Dit is de tweede ronde waarin we geld beschikbaar stellen voor de bevordering van leefbaarheid in de dorpen en wijken. We zien een groei in het aantal aanvragen en krijgen goede initiatieven vanuit de dorpen en wijken. Daar werken we graag aan mee.’