ASSEN – Drenten met een klacht of vraag over zorg kunnen onvoldoende of niet bij een onafhankelijke instantie terecht. Zorgbelang Drenthe, die klachten en vragen vroeger behandelde, luidt daarover de noodklok.
De provincie is de afgelopen jaren gestopt met sociaal beleid en daarmee ook met het subsidiëren ervan.

Onafhankelijk klachtenloket
Door die bezuiniging is Zorgbelang Drenthe gestopt als onafhankelijk klachtenloket. Maar volgens directeur Jan van Loenen hebben gemeenten, die de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben overgenomen, geen onafhankelijke organisatie die klachten en vragen behandelt. “Wij krijgen nog altijd 250 tot 300 telefoontjes die we niet op mogen lossen.” 

Ook de Noordelijke Rekenkamer (NRK) trok al eerder de conclusie dat de taken van Zorgbelang niet zijn overgenomen. De rekenkamer adviseerde de provincie onderzoek te doen naar de manier waarop zij de taken van Zorgbelang hebben overgenomen.

Gedeputeerde Henk Jumelet is niet van plan zo’n onderzoek te doen, omdat uitvoering van de wet WMO bij de gemeente hoort. Dat geldt volgens hem dus ook voor de klachtenafhandeling en belangenbehartiging van zorgzaken. 

Geen onderzoek, wel gesprek met gemeenten
Zorgbelang-directeur Van Loenen riep Provinciale Staten op dat onderzoek toch af te dwingen. De VVD ziet er niks in, GroenLinks en D66 willen zo’n onderzoek en het CDA wil dat GS in gesprek gaat met de gemeenten. 

Jumelet zegde toe dat laatste te willen doen: “Maar het gaat me te ver om nu maar te concluderen dat de taak van onafhankelijke klachtenafhandeling maar weer naar de provincie moet verschuiven. Ik krijg geen signalen dat de zorgloketten van de gemeente klachten niet goed afhandelen.”

Emmen doet het goed
De gemeente Emmen heeft het zorgloket in combinatie met onafhankelijke klachtenbehandeling wél goed voor elkaar volgens Zorgbelang. Emmen huurt Zorgbelang in voor de ombudsmanfunctie. De beste oplossing is volgens directeur Van Loenen dat de financiering van de klachtenafhandeling weer bij met ministerie van VWS komt te liggen en de uitvoering door onafhankelijke regionale instanties als Zorgbelang. 

Eind deze maand praat het Provinciale Staten verder over het rapport ‘Op Eigen Benen?’ en de gevolgen van de overgang van het sociaal beleid van de provincie naar gemeenten.

Bron: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/117608/Zorgbelang-Afhandeling-zorgklachten-bij-gemeenten-niet-goed-geregeld

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken