De gemeente Emmen heeft weinig tot niets te vrezen van grote landelijke windmolenparken. Uit stukken van het ministerie blijkt dat alleen in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa-Hunze zijn aangewezen als gebieden waar grootschalige windparken kunnen komen. De gemeente Emmen heeft plannen voor een gemeentelijk windmolenpark van 20 molens in het gebied van Emmer-Compascuum tot aan Zwartemeer. De raad neemt hierover in september een beslissing. Wethouder Houwing (VVD) heeft meerdere malen aangeven dat de gemeente Emmen wel een gemeentelijk windmolenpark moet gaan realiseren, omdat anders de kans bestaat dat er landelijke windmolenparken komen. Dit blijkt tot verbazing van Wakker Emmen niet te kloppen. De partij is tegen de komst van een windmolenpark en ziet meer heil in zonne-energie en geothermie als duurzame energie.
Fractievoorzitter René van der Weide: “ Het college en de wethouder hebben de gemeentelijke windmolenplannen verkocht onder het mom dat we wel moeten, omdat er anders grote windmolenparken via het Rijk zou komen. Dit blijkt nu dus niet te kloppen. De bevolking is dus verkeerd voorgelicht en dit kan niet. Indien het een gemeentelijke keuze betreft willen wij geen windmolens in onze gemeente, omdat het een aantasting van het landschap is en de gezondheidsaspecten als gevolg van slagschaduw en laag frequent geluid onvoldoende zijn onderzocht.